Image Header Info

+381 62 256 266

Image Header Info

Sremskih Boraca 2E, Beograd, Zemun - Srbija

Image Header Info

8:00h do 17:00h

Uticaj marihuane na mozak

Uticaj marihuane na mozak

Značajan broj relevantnih studija i istraživanja pokazao je da je uticaj marihuane na mozak izrazito štetan. Drugim rečima, konzumiranje marihuane može izazvati dugotrajne negativne promene u načinu funkcionisanja mozga.

Marihuana predstavlja psihoaktivnu sedativnu drogu koja se pravi iz biljke konoplje – Cannabis Sativa. Odnosno marihuana, koja se u žargonu naziva trava, vutra, hors, džank ili dop, jeste osušeno cveće i lišće konoplje. Njena glavna psihoaktivna supstanca jeste THC (tetrahidrokanabinol). Ovo hemijsko jedinjenje je odgovorno za opojne efekte i promenu načina funkcionisanja mozga.

S obzirom na to da je u nekim zemljama sveta korišćenje marihuane ozakonjeno, mnogi ljudi veruju da je marihuana vrsta lake droge. Međutim, ova tvrdnja ne može biti dalja od istine. Ne postoji podela na lake i teške droge i, imajući to u vidu, marihuana je definitivno droga koja izaziva zavisnost.


adPlace

Nažalost, alarmantni statistički podaci su pokazali da je ilegalna upotreba marihuane sve rasprostranjenija. S tim u vezi, studije su pokazale da dugoročno konzumiranje marihuane, pored brojnih neželjenih dejstava, negativno utiče na mozak i moždane funkcije.

Uticaj marihuane na mozak – Kognitivne funkcije i psihoza 

Najveći štetni uticaj marihuane na mozak ogleda su povećanom riziku od psihoze.

uticaj marihuane na mozak Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane Dr Vorobjev 2

Psihoza jeste medicinski termin koji se odnosi na sve simptome koji uključuju gubitak osećaja i dodira jedne osobe sa stvarnim svetom. Osoba koja boluje od psihoze ima izveštačen, iskrivljen i izvitoperen osećaj realnosti. Drugim rečima, psihotični poremećaji utiču na to da osoba ne ume i ne može da razlikuje šta je stvarno, a šta ne (halucinacija, paranoja).

Istraživanja su pokazala da ljudi koji konzumiraju marihuanu imaju veći rizik od oboljevanja od psihotičnih poremećaja, poput šizofrenije, u odnosu na ljude koji nikada nisu koristili ovu drogu.

Pored toga, dokazano je da marihuana štetno utiče i na kognitivne funkcije u mozgu. Zloupotreba marihuane, u tom smislu, izaziva:

 • Slabo pamćenje;
 • Slabu koncentraciju;
 • Poremećenu koordinaciju;
 • Teškoće u donošenju odluka;
 • Smanjenu sposobnost rasuđivanja;
 • Anksioznost;
 • Paniku;
 • Povećano vreme reakcija.

Kako marihuana utiče na IQ i veličinu mozga?

Naučnici i istraživači ispitivali su korelaciju između konzumiranja marihuane i koeficijenta inteligencije. Istraživanja su dokazala da se razorni i pogubni uticaj marihuane na mozak ogleda i u dejstvu na IQ konzumenta.

Verovali ili ne, osobe koje u mlađim, tinejdžerskim godinama konzumiraju ovaj narkotik imaju veću verovatnoću od smanjenja IQ-a u starijim uzrastima. U jednoj studiji koja je rađna na uzorku od hiljadu ljudi, ispitanici su bili podvrgnuti dvostrukom testu inteligencije. Jednom kada su imali 13, a drugi put kada su imali 38 godina. Pokazalo se da su oni koji su konzumirali marihuanu minimum 4 puta nedeljno u svojim tinejdžerskim danima (i nastavili da koriste ovu drogu tokom života) doživeli pad u inteligenciji za čak 8 IQ poena.

S druge strane, zloupotreba marihunae je svakako povezana sa promenom u veličini mozga. Tokom studije obavljene 2014. godine ispitivano je 48 odraslih ljudi koji su konzumirali marihuanu 3 puta dnevno u proseku 8 ili 9 godina. U istoj studiji ispitivanjima su bile podvrgnute i 62 osobe koje nisu konzumirale marihunu.

Ispostavilo se da su ljudi koji su konzumirali marihuanu imali manju količinu sive materije u predelu mozga koji se naziva orbitofrontalni korteks.

Uticaj marihuane na mozak – Sistem nagrađivanja i „buka“ u mozgu 

Sistem nagrađivanja u mozgu izgrađen je na bazi hemijske supstance i hormona „sreće i zadovoljstva“ – dopamina. Kada osoba uradi nešto što će omogućiti da preživi (uzimanje hrane i slično), mozak nas nagrađuje. To čini tako što luči velike količine dopamina, i mi to osećamo kao zadovoljstvo.

 

U tom smislu, dokazano je da marihuana utiče i na sistem nagrađivanja u mozgu. Naučnici su ispitvali reakcije u mozgu 59 hroničnih korisnika marihuane pokazujući im određene fotografije. Mozak ovih ispitanika pokazao je veću aktivnost u sistemu za nagrađivanje kada su gledali fotografije predmeta koje su koristili za pušenje marihuane (pajp ili džoint), nego kada su gledali fotografije svoje omiljene hrane.

Da li ste znali da marihuana može napraviti i „buku“ u mozgu?

uticaj marihuane na mozak Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane Dr Vorobjev 3

Naime, THC povećava nivo neuralnih šumova u mozgu – nasumične električne fluktuacije unutar neuronske mreže. Dovoljno je konzumirati svega polovinu džointa kako bi došlo do povećanog stepena neuralnih šumova.

Simptomi koji su slični psihozi (koju smo spominjali na početku) i koje konzumenti osećaju nakon korišćenja marihuane povezani su sa ovim neuralnim šumovima.

Štetan uticaj marihuane na moždane funkcije tinejdžera 

Marihuana kod mladih uzrokuje povećane nivoe stresa i anksioznosti – naročito nakon dugoročne konzumacije ove droge

Uticaj marihuane na mozak adolescenata i tinejdžera razlikuje od posledica koje marihuana ostavlja na mozak odraslih ljudi.

Ovo naročito važi za tinejdžere koji su genetski podložniji riziku od šizofrenije. Naučnici su tokom četvorogodišnje studije došli do otkrića da su tinejdžeri, sa većim rizikom od oboljevanja od šizofrenije i koji su koristili marihuanu, doživeli stanjivanje cerebralnog korteksa.

Drugo istraživanje, u koje su bili uključeni adolescenti između 16 i 20 godina, pokazalo je da se konzumiranje marihuane negativno odražava na njihove sposobnosti učenja i pamćenja. Što su počinjali sa upotrebom marihuane u mlađim uzrastima, to se ova droga mnogo teže i štetnije održavala na njihovo učenje i memoriju.

Odvikavanje od marihuane je jedini put ka zaustavljanju štetnih posledica!

Dugoročno, hronično i opsesivno konzumiranje marihuane definitivno dovodi do razvijanja zavisnosti od ovog narkotika. Bolest zavisnosti od marihuane štetno utiče ne samo na mozak, već na ceo organizam. Jedini put ka zdravom i srećnom životu jeste lečenje zavisnosti od marihuane.

uticaj marihuane na mozak Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane Dr Vorobjev 4

Klinika Dr Vorobjev jeste prva specijalizovana bolnica u Srbiji koja se bavi lečenjem zavisnosti od marihuane. Primenom inovativnih i nagrađivanih metoda lečenja, najmodernijih medicinskih uređaja i najsavremenijih terapijskih procedura, uspeli smo da izlečimo više hiljada pacijenata iz svih krajeva sveta.

Svim pacijentima pristupamo na individualan način kako bismo im odredili tačnu i detaljnu terapiju i vratili ih u normalne životne tokove što pre. Sve procedure lečenja zavisnosti od marihuane na klinici Dr Vorobjev su proverene, bezbedne, pouzdane i medicinski testirane. Lečenje zavisnosti od marihuane na našoj klinici sprovodi se postupno i u nekoliko faza:

 1. Dijagnostika;
 2. Bezbolna detoksikacija;
 3. Plazmafereza;
 4. Jedinstveni tretman Ibogainom;
 5. Psihoterapijski rad;
 6. Ambulantno lečenje.

Tim naših međunarodno priznatih, vrsnih i istaknutih eksperata u oblasti lečenja zavisnosti pomoći će vam ponovo imate kontrolu nad svojim životom. Neka zavisnost ostane daleko iza vas. Klinika Dr Vorobjev će vam to i omogućiti.