Zavisnost predstavlja progresivno i hronično stanje, pa i ambolantno lečenje zahteva određeni period privikavanja na novonastale uslove. Po završetka ambolantnog lečenja na klinici Dr Vorobjev, faza očuvanja rezultata traje 12 meseci, u toku koje se pacijenti potpuno vraćaju svojim svakodnevnim obavezama.

Pošto zavisnost potpuno obuzima život čoveka, neophodno je prvo naučiti bivše zavisnike važnosti ispunjavanja obaveza. Posvećenost planu drži osobe na pravom putu, a prioritet se daje stvaranju zdravih navika koje će sprečiti čak i samo stvaranje misli o vraćanju destruktivnim oblicima ponašanja. Ambulantno lečenje i podrška pacijentima igraju važnu ulogu u postizanju psihičkog blagostanja.

Članovi porodice su najčešće i dalje zabrinuti za bivšeg zavisnika, čak i nakon izlaska s klinike. I najmanji znaci su dovoljni da se zabrinu i pomisle kako zavisnost iznova uzima maha. Kako bi se izbegle ove neprijatne situacije i zaobišlo stvaranje nepotrebne napetosti u domaćinstvu, neophodno je edukovati sve osobe iz okruženja bivšeg zavisnika, jer i oni igraju važnu ulogu u procesu oporavka.

Podrška od strane najbližih je ključna u ranim fazama lečenja, kada je bivšem zavisniku neophodno sigurno okruženje. U takvim uslovima, dom predstavlja utočište od svih loših stvari, bazu u kojoj osobe pronalaze novu snagu i dobijaju nadu da se dotadašnji rezultati mogu pretvoriti u dugoročni uspeh.

Specifičnosti ambulantnog lečenja:

  • Podrška u trajanju od 12 meseci
  • Obuka pacijenata od strane psihologa
  • Obuka članova porodice
  • Planiranje budućih aktivnosti
  • Redovne mesečne kontrole
  • Korekcija terapije u slučaju potrebe

Povratak u društvo nakon izlaska s klinike predstavlja izuzetno stresan period u životu bivših zavisnika. Iako su uzbuđeni zbog vraćanja porodici bez opsesivnih misli koje ih teraju ka starom stilu života.

Ponekad se dešava da i dalje postoje određene sumnje i strahovi da je apstinencija samo privremeno stanje. Iz tog razloga, na klinici Dr Vorobjev, pacijente pripremamo za trenutak resocijalizacije još u toku lečenja.

Ambolantno lečenje

Suočavanje sa postojećim problemima takođe predstavlja značajan korak koji vodi ka ozdravljenju. Pacijenti koji smognu snage da se izbore sa svojim strahovima i priznaju greške koje su činili sebi i drugima, imaju daleko bolje šanse za dugoročnim uspehom od onih koji odluče da jednostavno ignorišu probleme.

Besposlenost i dosada se moraju izbegavati po svaku cenu. Posao koji doprinosi razvoju discipline i uvećanju samokontrole predstavlja moćnog saveznika u toku odvikavanja. Studenti i mlađi ljudi mogu spas pronaći i u drugim aktivnostima koje podstiču zdrava razmišljanja, kao što su sport, obrazovanje ili stvaranje novih hobija.

Ambulantno lečenje i podrška pacijentima za cilj ima potpuno eliminisanje simptoma zavisnosti. Zbog toga, mi ne verujemo u supstitucionu terapiju, u kojoj se zavisnost prema jednoj supstanci zamenjuje drugom. Tim lekara pažljivo prepisuje ispravnu količinu medikamenata u odnosu na potrebe svakog pojedinačnog pacijenta. U skladu s tim, od samih pojedinaca se zahteva da striktno prate prepisanu terapiju.

Neophodno je obustaviti kontakt sa osobama koje prodaju ili i sami koriste psihoaktivne supstance. Kako bi se izbeglo izlaganje situacijama koje mogu dovesti do vraćanja starim navikama, pacijentima se preporučuje i izbegavanje mesta gde se prodaju narkotici, ili okuplja grupa ljudi koji su skloni nezakonitim radnjama.

Redovni dolasci na mesečne kontrole se preporučuju svim pacijentima. Na ovim seansama, naši stručnjaci pažljivo analiziraju dobijene rezultate, a ukoliko se ukaže potreba za tim, prepisuju i dodatne terapije. Dodatnim terapijama se olakšava povratak svakodnevnim aktivnostima. Poželjno je da samog pacijenta na kontrolama prati lice koje ne učestvuje u lečenju, kako bi naši pedagozi mogli da sprovedu vežbe na kojima će se planirati buduće aktivnosti.