Detoksikacija

Detoksikacija organizma započinje odmah nakon uspostavljanja dijagnoze. Cilj ove terapije je eliminisanje toksičnih supstanci iz sistema u najkraćem mogućem roku. Tek u takvom stanju je moguće uspostaviti zdravu bazu za početak sprovođenja terapija i krenuti putem oporavka.

Ovaj vid lečenja je neophodan u slučaju supstanci koje izazivaju fizičku zavisnost, poznate pod imenom opioidi. U slučaju dugoročnog konzumiranja opioida, organizam se postepeno navikava na efekte narkotika, pa je tada nemoguće izbeći rađanje fizičke zavisnosti. Kada ove supstance nisu prisutne u organizmu, javljaju se simptomi nelagode, poznati pod imenom apstinencijalna kriza.

Dužina trajanja krize varira u zavisnosti od potentnosti same supstance. U slučaju heroina, ovaj period je ograničen na 5-7 dana, dok se kod metadona dužina apstinencijalnog sindroma može produžiti i do 30 dana po prestanku uzimanja ovog narkotika.

Ipak, politoksikomanija, odnosno istovremena zavisnost od više vrsta narkotika se smatra najkomplikovanijim oblikom oboljenja, a tada se i period krize dodatno uvećava.

Odvikavanje u kućnim uslovima nije preporučljivo usled brojnih poteškoća sa kojima se suočavaju osobe u procesu apstinencije. U zavisnosti od načina uzimanja narkotika (intravenski, inhalacijom, ušmrkavanjem), javljaju se oboljenja poput propadanja vena ili oštećenja respiratornih funkcija, što može biti opasno po život.

Stepen zavisnosti, odnosno ozbiljnost oboljenja takođe varira u odnosu na brojne faktore. Oni uključuju samu količinu konzumiranih opioida, dužinu trajanja zavisnosti kao i učestalost upotrebe toksičnih supstanci. Nedostatak motivacije i slabost voljnih mehanizama su često prisutni kod dugogodišnjih korisnika psihoaktivnih supstanci. Iz tog razloga, njih je potrebno uveriti da je izlečenje moguće, a to se najbolje obavlja preko rezultata koji su gotovo trenutno primetni.

Detoksikacija na klinici

Ceo proces se odvija u strogo kontrolisanim uslovima, sve vreme se vrši monitoring stanja na aparatima, a tim lekara se danonoćno stara da sve metode budu sprovedene bez većih komplikacija. Tada se i rizik od posledica detoksikacije svodi na minimum, a hepatoprotektori i vitaminske infuzije u najkraćem roku vraćaju vitalnost osobi i donose joj snagu da nastavi sa terapijama.

Kako bi se detoksikacija obavila u najbržem roku, sprovode se sledeće procedure:

  • Ultra brza detoksikacija od opioida – Toksini se izbacuju iz organizma u najkraćem roku. Samim tim, svi postojeći simptomi nelagode nestaju u najkraćem roku.
  • Neurodžet terapija – Vraća se balans neurotransmitera u mozgu i iznova pokreće prirodno lučenje hormona sreće.
  • Farmakoterapija – Kako bi se u potpunosti eliminisali bolovi i ublažio apstinencijalni sindrom, koristi se kombinacija medikamenata i analgetika.
  • Infuzije – Organizam se oporavlja od posledica zavisnosti uz pomoć hranljivih materija.

Po završetku detoksikacije, trenutno je primetno poboljšanje sna, osobe pokazuju zdrav apetit, a ponovo im se pokreće i imunitet. Već u ovoj fazi, primetno je smanjenje želje za korišćenjem narkotika, a postepeno nestaju i osećanja nervoze i besa. Detoksikacija koja se sprovodi na klinici Dr Vorobjev nije supstitucionog tipa, odnosno ne stvara potrebu za daljim korišćenjem toksičnih supstanci.