Marihuana je prirodni narkotik koji se dobija iz biljke kanabisa. Predstavlja jednu od najstarijih psihoaktivnih supstanci znanih čoveku, a u upotrebi je već hiljadama godina. Konzumiranje marihuane ne izaziva ogroman broj nuspojava poput većine drugih vrsta narkotika. Ipak, ova supstanca ostavlja izuzetno jako dejstvo na organizam.

Ljudi se okreću upotrebi marihuane kako bi se opustili i pobegli od svakodnevnog stresa. Neki u ovoj psihoaktivnoj supstanci traže spas od strahova i anksioznosti, ali to ne predstavlja dobro rešenje. U najboljem slučaju, rezultati su samo privremeni, ali se posledice uvek ubrzo javljaju.

Konzumiranje marihuane dovodi do brojnih psihičkih poteškoća. U početku, osobe postaju primetno govorljive, a naizgled im raste i samopouzdanje. Nažalost, iako oni toga nisu svesni, misli su im rasejane, a to se jasno primećuje od strane drugih. Želja za stalnim postizanjem pomućenog stanja svesti ubrzo dovodi do stvaranja psihičke zavisnosti.

Lečenje zavisnosti od marihuane

Da li je potpuno izlečenje je moguće?

Pojedinci počinju da se isključivo oslanjaju na marihuanu kao supstancu koja ih dovodi u stanje opuštenosti, a bez nje u sistemu, nisu u stanju da se izbore sa svakodnevnim poteškoćama. Srećom, potpuno izlečenje je moguće, naročito u situacijama gde se lečenje zavisnosti od marihuane započne pri samom razvitku ovog oboljenja.

Najbolji rezultati se postižu na klinikama koje se specijalizuju za lečenje poremećaja zavisnosti. Uz moderne medicinske aparate, proverene procedure i savete psihologa, postizanje potpunog oporavka postaje daleko jednostavnije.

Pre svega, neophodno je proceniti koliku štetu po organizam je ostavilo dugoročno uzimanje ovog narkotika. Detaljna psihofizička dijagnoza nam daje uvid u opšte stanje pacijenta. U skladu sa dobijenim rezultatima, doktori prave plan lečenja za svaku osobu pojedinačno.

Stvaranje psihičke odbojnosti ka marihuani predstavlja najvažniji korak terapije. Samo kada se ovo postigne, moguće je očekivati dugoročni uspeh. Ukoliko ova faza lečenja ne prođe u skladu sa očekivanjima, rizik od vraćanja starim navikama će uvek postojati.

Stoga se samostalno odvikavanje u kućnim uslovima ne preporučuje, jer se na taj način ne može doći do samog izvora problema. Mnogi ljudi zanemaruju ozbiljnost ovog stanja, misleći da je lečenje zavisnosti od marihuane nešto sa čime je lako izboriti se, ali je realnost sasvim drugačija.

Ukoliko se pitanje zavisnosti ne reši u najkraćem mogućem roku, javljaju se brojne posledice po zdravlje osobe, a neretko se rađa i sklonost ka korišćenju drugih vrsta narkotika, koji donose sa sobom specifičan sklop problema.