Kako bi se krenulo putem oporavka, neophodno je napraviti promene koje će omogućiti razvijanje ličnosti na zdravim osnovama. Psihoterapijski rad igra najbitniju ulogu u tome. Pre svega je neophodno eliminisati stare navike koje su i izrodile destruktivne šablone ponašanja usled čega se i razvila zavisnosti.

Terapija se prilagođava potrebama svakog pojedinačnog pacijenta, jer je isključivo u takvim uslovima moguće očekivati odgovarajuće rezultate. Konačni cilj psihoterapije je pokretanje unutrašnjih voljnih mehanizama i buđenje želje za ostvarivanjem dugoročnih promena. Pacijenti postaju uvereni u mogućnost izlečenja i počinju da ulažu aktivne napore da to i ostvare.

Tim stručnjaka koji se sastoji od psihologa i psihijatara za višegodišnjim iskustvom u oblasti lečenja zavisnosti se stara da psihoterapija bude sprovedena bez većih poteškoća. Uz pomoć medikamenata, dopire se do dubljih nivoa podsvesti, a tom prilikom se kreiraju novi životni ciljevi i radi na stvaranju zdravih navika.

Psihoterapijski rad
Psihoterapijski rad

Psihoterapijski rad odlikuju sledeće procedure:

  • Tretman ibogainom
  • Averzivni tretman
  • Smanjenje želje za psihoaktivnim supstancama uz pomoć medikamenata
  • Prometa Swiss tretmani
  • Individualne i grupne sesije
  • Porodične sesije

Stvaranje negativnog odnosa prema narkoticima, alkoholu i kocki predstavlja glavni cilj averzivnih procedura. Pored stvaranja fizičke odbojnosti prema psihoaktivnim supstancama, terapija ibogainom daje pacijentima novu perspektivu. Naročito po pitanju napretka koji je moguće ostvariti i pruža im elan da nastave sa stvaranjem zdravih navika.

Podsvesno se smanjuje želja za vraćanjem psihoaktivnim supstancama preko korišćenja odgovarajućih medikamenata, a najveći deo terapije se odvija u stanju sna. Prometa Swiss tretmani takođe u kratkom roku vraćaju ravnotežu neuromedijatora u mozgu, time stvarajući odličnu bazu za nastavak lečenja.

Na individualnim sesijama sa psiholozima radi se na dubljem razumevanju zavisnosti, razbijaju se poznate zablude, a posebna pažnja se obraća i na razumevanje unutrašnjih okidača koji umnogome doprinose razvoju ove bolesti. Grupne psihoterapije pacijentima daju šansu da shvate da nisu sami u svojim poteškoćama i priliku da podele svoje probleme sa drugima.

Budući da zavisnost utiče na sve članove porodice, neophodno je dodatnu pažnju uputiti rešavanju svih postojećih nesuglasica unutar domaćinstva pre nego što se pacijenti vrate svojim svakodnevnim obavezama. Na tome se radi na porodičnim sesijama, izuzetno bitnoj fazi psihoterapije koja vodi ka postizanju potpunog oporavka.

Reputacija za koju smo se izborili napornim radom nas tera da ispunimo sva očekivanja naših dosadašnjih i budućih pacijenata. S tim u skladu, konstanto ulažemo napore da dodatno usavršimo znanja na simpozijumima i konferencijama širom planete, gde smo prisutni dugi niz godina.

Smatramo da ne postoji situacija iz koje nema izlaza, a praksa i dosadašnji rezultati su nas u to i uverili. Naša misija je da pomognemo pojedincima da se vrate srećnom životu, bez potrebe za korišćenjem psihoaktivnih supstanci.