Dijagnostika predstavlja prvi korak ka potpunom izlečenju zavisnosti. Cilj ove izuzetno važne faze lečenja je proveravanje opšteg psihofizičkog stanja osobe. U najkraćem roku se utvrđuje i stepen fizičkih i psihičkih posledica koje je upotreba supstanci ostavila na organizam. Kvalitetno odrađena dijagnostika je neophodna kako bi se postavila ispravna dijagnoza i konstruisao dalji plan lečenja.

Psihološki i bihejvioralni testovi ukazuju na stepen zavisnosti, ali nam takođe daju odličnu šansu da sprovedemo sveobuhvatnu analizu ličnosti pojedinca.

Na taj način, adresiramo sve subjektivne tegobe sa kojima se osoba susreće, kao i objektivne poteškoće koje se mogu javiti u toku lečenja. Određuje se i stepen motivacije za lečenjem kod samih pojedinaca, a odmah po prijemu ulažemo napore za ponovnim pokretanjem voljnih mehanizama.

Dijagnostika

Osećanja straha i nelagode se javljaju kod mnogih osoba čim se pomene reč dijagnostika. Stoga se trudimo da svim klijentima olakšamo proces oporavka što je više moguće, a sve prisutne fobije lečimo korišćenjem bihejvioralne terapije.

Medicinska dijagnostika

Dijagnostički pregled obuhvata:

  • Testove urina
  • Analizu krvi
  • Biohemijska ispitivanja
  • Pregled lekara interniste
  • Testove na hepatitis B i C
  • EKG
  • Testove na potencijalno prisustvo HIV infekcije

Dužina i kompleksnost lečenja direktno zavise od dobijene dijagnoze, a svi rezultati se detaljno ispituju od strane stručnog tima sastavljenog od lekara specijalista i psihologa. Ukoliko se otkrije prisustvo hroničnih oboljenja koja predstavljaju dodatne faktore rizika, naš tim osmišlja dalji plan lečenja.

Dodatna ispitivanja su omogućena osobama kod kojih je to neophodno, a ona podrazumevaju ultrazvuk, snimanja rentgenom, MRI, EEG i endoskopske preglede. U svakom trenutku, omogućene su i konsultacije sa specijalistima kao što su kardiolozi, endokrinolozi i neurolozi.

Prema potrebama svakog pojedinca, a u zavisnosti od dobijene dijagnoze, kroji se dalji plan lečenja koji uključuje sprovođenje detoksikacije i odabir metoda koje će se koristiti u daljem toku oporavka. Nakon toga se pristupa procedurama koje obuhvataju stvaranje psihičke odbojnosti prema samoj supstanci, dobijanju farmakološke blokade i psihokorekcijama koje će omogućiti dugoročni uspeh.

Dijagnostika je potpuno bezbolna, a rezultati se dobijaju u roku od nekoliko sati. Odmah nakon toga se pristupa sprovođenju daljih terapija koje vode ka potpunom izlečenju.

Period oporavka se maksimalno skraćuje korišćenjem ovog multidisciplinarnog pristupa, preko kojeg se cilja sam izvor bolesti zavisnosti. Supstitucione terapije samo maskiraju problem, ali zavisnost i dalje tinja ispod površine. Uz najmodernije ruske metode, psihička zavisnost se potpuno eliminiše, a želja za vraćanjem pogubnim navikama nestaje u potpunosti.