Ibogain je prirodna supstanca, dobijena iz afričkog grmlja. Tretman ibogainom predstavlja jednu od najefikasnijih metoda lečenja zavisnosti, a odlične rezultate daje na polju psihe. Ima široku primenu u medicini, a podjednako je dobar saveznik u borbi protiv narkotika, alkohola i zavisnosti od kocke.

Psihička zavisnost se izuzetno teško leči, naročito u kućnim uslovima. Po mnogim stručnjacima, upravo ove opsesivne misli koje je nemoguće izbeći su zaslužne za recidive i vraćanje starim navikama. Stoga je tretman ibogainom prvenstveno usmeren ka lečenju psihičke zavisnosti, a dodatnu prednost predstavlja činjenica da se istovremeno smanjuju i simptomi apstinencijalne krize.

Ibogain ne izaziva zavisnost i po tome se znatno razlikuje od supstanci koje se koriste u svrhe supstitucione terapije. Osobe koje su prošle tretman ibogainom izdvajaju ovu proceduru kao momenat kada su osetili da je oporavak moguć. Trenutak uzimanja ibogaina se izdvaja kao izuzetno intenzivno iskustvo, nalet iznenadne jasnoće nakon čega se otvaraju nove perspektive.

Ibogain

Prednosti ibogaina u odnosu na druge tretmane odvikavanja su:

  • Sprečavanje mogućnosti euforije usled korišćenja psihoaktivnih supstanci.
  • Trenutno dejstvo na same izvore zavisnosti
  • Menjanje percepcije pacijenta
  • Eliminisanje osećanja krivice i prihvatanje trenutne situacije

Pre samog tretmana ibogainom, neophodno je odraditi niz psiholoških testova. Određuju se fizičke karakteristike pacijenta, prolazi se kroz detaljnu dijagnozu, a nakon toga tim lekara sastavlja detaljan plan tretmana u kom se jasno određuju buduće doze. Važno je pronaći i izvor motivacije za lečenjem, pa se pre tretmana saznaje što više detalja iz života pacijenta, sa fokusiranjem na važne trenutke koji su oblikovali psihu pojedinca.

Neophodno je organizam potpuno očistiti od toksičnih supstanci pre samog uzimanja ibogaina. Iz tih razloga, odvikavanje uz pomoć ibogaina u kućnim uslovima, bez prisustva stručnih lica je potencijalno opasno po život.

Usled nepravilnog doziranja, može doći do tahikardije i respitatornih poteškoća, kada su hitne intervencije neophodne.

Posebna pažnja se posvećuje otkrivanju potencijalnih psihičkih oboljenja kao što su depresija i paranoja. Ukoliko navedene bolesti postoje, psihoaktivne supstance i autodestruktivna ponašanja često predstavljaju jedini izvor sreće u životu. Zato je postepeni napredak ključan u ovakvim situacijama.

Prvi efekti ove procedure se osećaju 45 minuta po dobijanju ibogaina. Sam tretman može trajati i do 6 sati, u zavisnosti od stepena zavisnosti. Za to vreme, mozak pacijenta se potpuno resetuje, a naši psiholozi aktivno učestvuju u stvaranju planova za budućnost i kreiranju života daleko od toksičnih supstanci.

Procena postignutih rezultata se vrši na samom kraju tretmana. Ukoliko su postignuti očekivani rezultati, pacijent se priprema za ispis ili dalje tretmane, u zavisnosti od izabranog paketa.