Image Header Info

+381 62 256 266

Image Header Info

Sremskih Boraca 2E, Beograd, Zemun - Srbija

Image Header Info

8:00h do 17:00h

Marihuana je droga koja izaziva zavisnost

Marihuana je droga koja izaziva zavisnost

Na pomen reči „marihuana“ otvaraju se mnogobrojne polemike i diskusije o njenom dejstvu, da li njenu upotrebu treba ozakoniti i u kojoj meri. Činjenica je da se marihuana dobija iz indijske konoplje (Cannabis sativa) i da njena konzumacija datira još pre Nove ere. Kao takva, marihuana je halucinogena, odnosno psihoaktivna supstanca, jer sadrži tetrahidrokanabinol, poznatiji kao THC. Uprkos svim dilemama – marihuana je droga najkorišćenija i najrasprostranjenija na svetu.

Ono što marihuanu, za razliku od drugih droga, čini još opasnijom jeste uvreženo pogrešno mišljenje da se ona može bezazleno i bez ikakvih posledica upotrebljavati. U prilog ovakvom shvatanju govori i činjenica da iz godine u godinu raste broj konzumenata marihuane. Korišćenje ove droge na početku se vezuje za radoznalost i željom da se isproba nešto novo. Međutim, tokom (zlo)upotrebe marihuane u dužem periodu, štetne posledice po život i zdravlje konzumenta su neminovnost.

Upravo iz ovih razloga mora se potražiti stručna, lekarska pomoć, jer je lečenje zavisnosti od marihuane svakako moguće i izvodljivo.


adPlace

Marihuana je droga jer izaziva snažnu zavisnost

Pored toga što je marihuana najzastupljenija droga u svetu, za nju postoji širok dijapazon tzv. sleng naziva. Trava, gandža, vutra, džoint, gras, džidža… Međutim, jedan od najvećih mitova u vezi sa marihuanom jeste da njena konzumacija nije štetna i da ne stvara zavisnost. Naprotiv. Brojna istraživanja su pokazala upravo suprotno. Drugim rečima, osnovni efekat korišćenja marihuane jeste stvaranje nekontrolisane želje ili potrebe da se ova droga konzumira u što većoj meri. Dakle, marihuana je droga koja stvara psihičku zavisnost.

marihuana je droga Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane 2

S druge strane, tvrdnja da marihuana ne može stvoriti fizičku zavisnost takođe je netačna. To znači da se naglog nakon prestanka upotrebe marihuane kod konzumenta pojavljuju izvesni simptomi apstinencijalne krize. S obzirom na to da se marihuana unosi oralnim putem (pušenjem), tada osoba ima želju da puši marihuanu još više. Štaviše, dejstvo dugotrajne zloupotrebe marihuane, pored apstinenacijalnih tegoba, ogleda se i u razvijanju tolerancije. Jačina i intenzitet apstinencijalne krize zavisi od toga koliko je osoba prethodno dugo konzumirala marihuanu.

Zato, ne treba se zavaravati da je marihuana lek ili da će pomoći da se „pregura“ težak životni period. Ovakve i slične tvrdnje veoma su opasne i nikako ih ne treba primenjivati.

Marihuana izaziva mnogobrojne štetne posledice po zdravlje i život

Zavisnost nije jedino štetno dejstvo marihuane. Štaviše, marihuana ima mnogo negativnih efekata, tako da njena sveobuhvatna, redovna i dugotrajna konzumacija predstavlja veliki rizik po život i zdravlje. Kada su fizičke posledice u pitanju, na prvom mestu, dokazano je da marihuana ireverzibilno, odnosno trajno oštećuje mozak i CNS (centralni nervni sistem). Takođe, marihuana je kancerogena supstanca, što znači da izaziva brojne respiratorne probleme sa plućima. Marihuana je droga koja na veštački način povećava krvni pritisak, oštećuje srce i celokupni kardiovaskularni sistem. Dokazano je da marihuana ima negativna dejstva i na reproduktivne organe, a samim tim štetno deluje i na celokupni hormonalni sistem.

Naime, kod muškaraca marihuana izaziva smanjenu pokretljivost spermatozoida, kao i umanjenu proizvodnju testosterona. Dok kod žena marihuana štetno deluje na menstrualni ciklus. Važno je istaći da konzumiranje marihuane u dužem periodu može izazvati i nastanak najopakije boljke današnjice – raka. Marihuana ostavlja i nebrojeno mnogo štetnih psihičkih posledica po zavisnika. Marihuana pogubno i štetno utiče na pamćenje, kao i na sposobnost racionalnog razmišljanja. Kod konzumenata marihuane uočljiv je gubitak interesovanja, motivacije, umor, konstantna pospanost, premor, osećaj besmisla i dosade.

marihuana je droga Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane 3

Osoba koja koristi marihuanu je dezorijentisana, napeta i ima iskrivljenu sliku stvarnosti. S druge strane, pod uticajem marihuane dešavaju se napadi straha, panike i paranoje. Zabeleženi su slučajevi da marihuana utiče na stvaranje anksioznosti, depresije, šizofrenije i raznih drugih teških psihičkih problema.

Zavisnost od marihuane je i te kako izlečiva

Na osnovu svega navedenog, u jedno možemo biti sigurni – marihuana je droga koja u relativno kratkom vremenskom periodu ostavlja brojne štetne posledice. Neretko se može čuti da od „marihuane niko nije umro“, ali to je samo jedan u nizu mitova u vezi sa ovom drogom. Njeno konzumiranje narušava prirodnu ravnotežu i stanje organizma u celosti. Međutim, nije sve tako crno. Lečenje zavisnosti od marihuane i otklanjanje svih ovih nuspojava i te kako je moguće. Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane će vam pomoći da prebrodite ovaj period i vratite se na pravi životni put.

Naša klinika je prva specijalizovana bolnica u Srbiji koja se bavi lečenjem zavisnosti od marihuane. Tim vrhunskih i svetski priznatih stručnjaka i lekara već više od 20 godina uspešno se bavi lečenjem pacijenata iz svih krajeva sveta. Pomoću naših inovativnih medicinskih tretmana, u veoma kratkom roku stvorićete odbojnost prema marihuani. Nakon terapije u našoj klinici, gde koristimo specijalne psihološke procedure, psihoterapijski rad i najsavremenije medicinske uređaje, marihuana će postati samo vaša prošlost. Čak i nakon izlečenja i izlaska iz bolnice, pružamo maksimalnu ambulantnu podršku pacijentu, u cilju njegove što brže reintegracije u društvo.

marihuana je droga Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane 4

Zapamtite – nije sramota priznati da imate problem. Uz vašu volju i naše znanje i iskustvo, izlečenje je samo na korak od vas. Klinika za lečenje zavisnosti od marihuane je tu da vas pokrene, kako bi vaš život ponovo imao smisla.

Ostavite komentar