Image Header Info

+381 62 256 266

Image Header Info

Sremskih Boraca 2E, Beograd, Zemun - Srbija

Image Header Info

8:00h do 17:00h

Marihuana kod mladih

Marihuana kod mladih

Za razliku od drugih narkotika, pojedinci marihuanu počinju da uzimaju u izuzetno mladom uzrastu. Deo zasluge za to snosi i popularna kultura, koja prikazuje marihuanu u pozitivnom svetlu. Ova supstanca se smatra izvorom inspiracije i kreativnosti mnogim poznatim pevačima, glumcima i piscima. Povučeni tom propagandom, mladi ljudi se odlučuju da uđu u svet narkotika, poput njihovih idola. Marihuana kod mladih ipak izaziva niz kontraefekata, povećava nivoe stresa i anksioznosti, naročito nakon dugoročne upotrebe.

Mnogi faktori dovodi do prvog uzimanja marihuane. Mladi se okreću ovoj psihoaktivnoj supstanci na nagovor prijatelja, usled želje da se istaknu u društvu, dok neki koriste marihuanu kao izraz bunta prema roditeljima i društvenom sistemu u kojem žive.

Jednom kada se organizam navikne na efekte ove supstance, postaje izuzetno teško nositi se sa problemima koje svakodnevni život donosi. Kompulzivno traženje novih doza ove psihoaktivne supstance predstavlja jasan znak da problem uzima maha.


adPlace

Marihuana kod mladih

Još jedan sigurni pokazatelj predstavlja rast tolerancije, koji se pokazuje kroz potrebu za uzimanjem većih količina marihuane, kako bi se dostigli isti efekti kao ranije. Pojedinci koji krenu sa uzimanjem marihuane su pod većim rizikom od kasnijeg razvijanja zavisnosti prema drugim vrstama narkotika.

Marihuana kod mladih – Da li ova droga stvara zavisnost?

Svi narkotici, pa samim tim i marihuana, izazivaju određenu dozu zavisnosti. Intenzitet varira u zavisnosti od koncentracije psihoaktivnih supstanci u marihuani. Poslednjih godina, potentnost ove supstance je postala daleko izraženija nego ranije. Samim tim i procenat zavisnika od marihuane eksponencijalno raste.

Štetni efekti, odnosno posledice marihuane se naročito osećaju ukoliko se ova supstanca koristi uz alkohol ili druge vrste narkotika. Iako se oseća odsustvo fizičke zavisnosti u slučaju konzumiranja marihuane, vremenom može doći do razvijanja psihičke zavisnosti. Marihuana kod mladih izaziva naročito velike probleme, usled gubitka ambicija koji se javlja u velikom broju slučajeva, a koji rezultira padom produktivnosti i izostajanjem iz škole.

Kako prepoznati zavisnika od marihuane

Za razliku od mnogih vrsta narkotika, upotrebu marihuane je moguće donekle prikriti. Nisu retke situacije u kojima prođe i po nekoliko meseci pre nego što članovi domaćinstva posumnjanju da njihovi voljeni koriste marihuanu. Marihuana kod mladih često predstavlja supstancu spasa, kojoj se iznova okreću kao begu iz stresne svakodnevice.

Marihuana kod mladihPrema određenim podacima, čak 35% tinejdžera u Americi redovno koristi marihuanu. Određeni simptomi koji ukazuju na zloupotrebu ovog narkotika uključuju:

  • Slabljenje koncentracije i usporeno reagovanje
  • Crvenilo očiju
  • Čudno ponašanje sa naletima ničim izazvanog smeha
  • Povremene poteškoće u kratkoročnom pamćenju
  • Stalna pospanost
  • Loša sposobnost rasuđivanja

Lečenje zavisnosti od marihuane

Iako mnogi smatraju da se ova vrsta zavisnosti može pobediti samostalno, rezultati pokazuju nešto sasvim suprotno. Nakon dugoročnog konzumiranja kanabisa, primećuju se promene na sivoj moždanoj masi, usled čega je izuzetno komplikovano samostalno se rešiti opsesivnih misli. Lečenje zavisnosti od marihuane tada predstavlja jedini izlaz iz problema i šansu za vraćanje zdravim navikama.